Een vraag die steeds vaker gesteld wordt is: is de cultuursector voldoende een afspiegeling van de samenleving? En het antwoord lijkt nee te zijn. Het huidige kunst- en cultuuraanbod en nieuwe, cultureel diverse doelgroepen vinden elkaar – nog steeds – niet voldoende. Dit terwijl nieuwe en/of jonge makers, die deze doelgroepen wel kunnen bereiken, weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen en het aanbod te verrijken. De wil lijkt er te zijn, maar de cijfers zijn duidelijk, het wil maar niet vlotten met de diversiteit in de cultuursector.

Ook in Rotterdam stelden ze zichzelf de vraag: zien we alle Rotterdammers terug in de culturele instellingen? Spelen culturele instellingen voldoende in op de veranderende vraag van het publiek? Is ieders verhaal ergens te horen of te zien? Vinden nieuwe en/of jonge makers makkelijk hun weg naar podia, publiek en fondsen?

Rajae El Mouhandiz voerde een onderzoek uit om antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Lees hier de presentatie met conclusie en cijfers