Over Ellae

Over Ellae

Ellae is een Creatief Impact Platform.

Missie 

De missie van Ellae is om de gender, cultuur en sociaaleconomische kloof in de kunst en cultuursector te verkleinen. Dat doen we door interdisciplinaire culturele projecten te organiseren. Ellae maakt het mogelijk dat (vrouwelijke) makers (in de breedste zin van het woord) zich zowel artistiek, persoonlijk als zakelijk optimaal kunnen ontwikkelen, professionaliseren en representeren in de maatschappij, met de focus op kunst, cultuur en media. 

Visie

Daarbij streeft Ellae naar de verbetering en verbreding van de keten en canon van de culturele sector door de participatie van de makers met elkaar. Samen staan ze sterk. Kennis, advies en begeleiding geschiedt in een samenwerkingsvorm, waardoor synergie ontstaat. Niet alleen makers ervaren deze vorm van participatie, maar ook het publiek wordt actief betrokken, bevraagd en gepeild naar behoeftes die bij hen leven. Verder heeft Ellae door de interdisciplinaire aanpak en meerstemmige perspectieven in haar onderzoek, projecten, begeleiding, platform en aanbod van makers en producties het (inmiddels bewezen) streven om impactvolle verbinding te creëren tussen publiek, makers en instellingen. Zo wordt elke stakeholder gestimuleerd om te participeren, van elkaar te leren, open te staan en samen te werken. Een aantal voorbeelden van de huidige projecten is het vertellen van verborgen mythen en verhalen (o.a. door het organiseren van meetups), delen van content op het platform, de inzet van marketing, het doen en publiceren van onderzoek, maar vooral het creëren en delen van artistieke content. 

Onze ambitie is om:

 • de gender ongelijkheid aan te pakken; de sociaaleconomische verschillen te overbruggen en om culturele achterstanden te lijf te gaan;
 • balans in het makers landschap, de keten en de canon in de culturele sector aan te brengen; 
 • ontwikkeling, professionalisering en representatie van (vrouwelijke) makers/kunstenaars te bevorderen. 

Profiel en beleid organisatie

Met vindingrijkheid, humor en kwetsbaarheid staat het netwerk van Ellae klaar om makers interdisciplinair te ondersteunen en een duurzame verbetering voor hun carrièrekansen te waarborgen.

Ellae is een netwerk van sterke, nieuwsgierige en ambitieuze makers en professionals, die kunst, cultuur, makerschap en succes op eigen voorwaarden herdefiniëren. Binnen het netwerk is veel affiniteit met gendergelijkheid, emancipatie, positie in de samenleving en talentontwikkeling binnen kunst, cultuur en media. 

Ellae heeft een platform dat informeert, vermaakt en inspireert. Het platform heeft als focus de inhoud en kwaliteit van de artistieke producten en ervaringen te faciliteren en promoten. Ook faciliteert het platform ontmoetingen tussen makers, publiek en instellingen. 

Bij ons zijn de makers, het team en de partners eeuwige leerlingen. Harde onderzoeksdata over de positie van vrouwelijke makers worden gebruikt om kritische vragen te kunnen stellen én beantwoorden. Op deze manier worden emoties, ervaringen en intuïtie geduid aan de hand van cijfermateriaal en op holistische wijze gekanaliseerd. Vrouwelijke makers staan daardoor samen sterker. Genderongelijkheid en vergelijkbare blinde vlekken worden daarmee aangepakt. Zo kan de samenleving en haar vastgelopen systemen positief en constructief worden veranderd. 

Algemene kernwaarden

 • Meerstemmigheid; 
 • Gelijkwaardigheid; 
 • Veiligheid; 
 • Toekomstbestendigheid; 
 • Aandacht voor de inhoud en toegang; 
 • Steun; 
 • Informatie en ruimte voor iedereen;
 • Nieuwsgierigheid.

Inclusiviteit = intersectioneel  

Wij waarderen diversiteit in cultuur, leeftijd, etniciteit, gender, religie, bekwaamheid, ervaring en sociale klasse. Wij vinden manieren om dit in elk element van de organisatie en presentatie door te voeren. 

Kwetsbaarheid 

Wij streven naar het voeren van inhoudelijke, oprechte en eerlijke gesprekken over waar de maatschappij en culturele sector zich bevindt, en wat er nodig is om samen te groeien. Ellae is vertrouwd met verandering en is daarin ervaringsdeskundige. 

Humor 

Humor wordt ingezet om verhalen en boodschappen te brengen en om spanning te doorbreken. 

Bij ons zijn mensen ons meest waardevolle kapitaal.

Ons doel en onze missie komen tot uiting in onze bedrijfscultuur, met een focus op het helpen van slimme, ambitieuze meisjes en vrouwen (in de breedste zin van het woord) en mannen bij het maken van artistieke producten. Dit betekent dat leiderschap, het cultiveren van het talent in het team en het helpen van elkaar, door zowel begeleiding als professionalisering, kern prioriteit is. 

Wij ondersteunen en verheffen de stemmen en verhalen van inspirerende (vrouwelijke) makers die geweldige creatieve/artistieke producten maken. Wij zijn kritisch in de keuze van projecten en partners en staan voor duurzame ontwikkeling en verbetering. Wij waken scherp over de instrumentele inzet van makers met betrekking tot populaire beleidstermen (inclusief, innovatief, interconnectief, enz.). 

Onze huisregels

 • Wij geloven in positieve communicatie en wederzijdse steun. 
 • Kunst maken is een beroep. 
 • Onze partners omarmen inclusie en fair practice. 
 • Wij focussen op inhoud en artistieke kwaliteit. 
 • Wij bestrijden instrumentele inzet van mensen: we staan ten dienste van mensen en de mensheid, niet systemen. 
 • Wij geloven in langetermijnsamenwerkingen. 
 • Wij zijn zuinig op ons team en netwerk van partners en makers.