ellae Foundation

Versterk de culturele infrastructuur.

Uit verschillende hoeken in de cultuursector is er behoefte aan vernieuwing van het aanbod en de wens om meer aansluiting te creëren bij een breder publiek. Samen met jouw organisatie kijken we hoe we dit soort hulpvragen kunnen beantwoorden en hoe we de kloof kunnen verkleinen.

Ellae Foundation zet zich samen met haar partners in voor meerstemmigheid, emancipatie en een kwalitatief breed cultuuraanbod. Dit doen wij door culturele instellingen impulsen te geven op projectniveau of door juist langdurig te ondersteunen via duurzame partnerships of beleidstrajecten. Zo creëren we de mogelijkheid voor culturele instellingen om groei door te maken.

Lees hieronder wat wij voor jouw organisatie kan betekenen en wat onze voorwaarden zijn in een FAQ die je nooit eerder hebt gehad. Met 8 veelvoorkomende situaties en patronen uit de praktijk, die we graag willen doorbreken en waar we voor waken.

Je zal je vast afvragen waar zo’n FAQ in de kunst, cultuur en media sector nodig is. Laat me het uitleggen: de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie zijn populaire codes en inmiddels ook eisen voor het verkrijgen van subsidies, maar de toepassing ervan is vaak nog experimenteel. Wij hebben daar in de praktijk last van en hebben er daarom beleid op geschreven. Een samenwerking is soms (nog) niet mogelijk of alleen mogelijk indien de opdrachtgever of samenwerkingspartner bewust(er) is van wat er van ons gevraagd wordt en voorwaarden om samen te werken veilig(er) en aantrekkelijk(er) zijn.

Meerstemmigheid, emancipatie en een kwalitatief breed cultuuraanbod.
diensten
meer info

Ellae doorbreekt een mozaïeken plafond

De methodiek die we hanteren; een structurele aanpak om bewustwording te vergroten, met onderzoek, gevolgd door aanbevelingen en acties, en desgewenst ook de uitvoering van die acties, werkt versterkend en leidt tot vergroting van creatieve en maatschappelijke impact.

Integrale aanpak

Wij kiezen voor een integrale aanpak en een langdurige samenwerking met onze partners en opdrachtgevers in de creatieve industrie en andere relevante domeinen. Samen spelen wij een grote rol in het betrekken van de opdrachtgevende partijen en in het versterken van hun lerend vermogen door onderlinge kennisuitwisseling te faciliteren.

De meerwaarde van meerstemmigheid

Om aansluiting te vinden bij een breder publiek is het belangrijk om een gediversifieerd aanbod te creëren. Hierbij gaat het om meer laten zien dan één perspectief op wat kunst en cultuur is en wat het zou ‘moeten’ zijn. Wij zien unieke kansen voor samenwerkingen tussen makers en opdrachtgevers, als het gaat om vernieuwende verhalen vertellen. Verhalen die afwijken van de impliciete normen die worden gesteld in de kunst- en cultuursector. Wij zien een optelsom van dit soort samenwerkingen en verhalen, die veel meer vertellen over de wereld zoals wij die denken te kennen.

Storytelling

Onze signatuur is interdisciplinair en per vraagstuk denken wij circulair en iteratief. Wij laat genres los en zoeken per vraag, onderwerp of onderzoek naar een juiste artistieke vorm en platform. Vanuit deze benadering ontstaat er ruimte om breder te kijken naar hoe we de beoogde impact kunnen realiseren. Vervolgens betrekken wij hier passende makers, denkers, doeners, partners en communities bij. Wij ontschotten graag disciplines, leggen nieuwe verbindingen en/of ontwikkelen nieuwe methodieken, vaak op plekken die over het hoofd worden gezien en altijd met maatschappelijke urgentie en artistieke relevantie. Dit doen wij in binnen- en buitenland.

FAQ

Een FAQ die je nooit eerder hebt gehad

Samenwerken is net als daten… Swipen we naar links of naar rechts? Is het echte liefde of zijn er red flags? Ellae gebruikt liefde als metafoor, aangezien iedereen daar wel iets bij voelt of er een associatie bij heeft en beleidstermen zoals 'diversiteit en inclusie', 'fair practice', 'culturele governance' enz. abstracte termen zijn, terwijl we het toch echt over kansenongelijkheid hebben. Hieronder een FAQ met 8 veelvoorkomende situaties en patronen uit de praktijk die we graag willen doorbreken en waar we voor waken. Klik op het onderwerp of situatie voor uitleg.

Je krijgt wel veren, een pluim en exposure, vooral ook op m'n jaarverslag ea pr materiaal. Helaas, als onze tijd, professionele kennis en expertise niet vergoed wordt, kunnen wij helaas geen bijdrage leveren. Hoe mooi projecten ook zijn en hoe zeer ook instellingen het goed bedoelen. Wij hebben goede referenties, een warm netwerk en bewezen ervaring in het versterken van kleine en grote instellingen op het gebied van waardecreatie in programmering, beleid, artistieke ontwikkeling, zakelijke strategieën en doelgroepbenadering. Daarmee worden successen geboekt en daar zijn we heel blij mee. Wij willen graag een waardige beloning voor de impact die we voor anderen creëren. Alleen dan kunnen we voortbestaan.

Positionering van mijn instelling, daar draait het toch om? Daar zijn leuke samenwerkingen met innovatieve makers toch ook voor? Het is toch een eer voor ze dat we ze een plek geven? Is het niet enig dat wij risico's nemen en inclusief te werk willen gaan en daarmee ook afwijken van onze veilige koers? Joehoe! Makers/kunstenaars zijn niet je loodgieter of klusjesmensen. Wel zo behandeld worden, vinden wij onethisch. Daarom vragen wij om alleen contact op te nemen als je organisatie echt toe is aan een cultuuromslag en wederkerige relaties. Indien in voorgesprekken of binnen een samenwerking blijkt dat wederkerigheid niet de norm is, dan zullen wij aan de bel trekken en bij geen verbetering de samenwerking niet voortzetten en geen verdere bijdrage leveren.

Wij vinden het een eer wanneer een organisatie wil samenwerken en de missie en waarden die wij hebben onderschrijft. Stuur gerust een mail met een verzoek, dan kunnen we altijd een keer vrijblijvend kennismaken. Zeker als er veel synergie is. Wanneer jouw voorstel concreet wordt en er budget beschikbaar is, dan kunnen we het contact weer oppakken. Wij denken namelijk niet in schaarste, maar in mogelijkheden. In de tussentijd blijven wij ontwikkelen en groeien in onze huidige projecten.

Met de tijd zullen we programma’s ontwikkelen om voor een breder publiek onze kennis en bevindingen op laagdrempelige wijze beschikbaar te maken. Je kunt je daar dan voor inschrijven. Schrijf je in de tussentijd in voor onze nieuwsbrief en volg onze social media kanalen om op de hoogte te blijven.

Heel mooi! Heb je al gehoord van de vijfde P? (door Ellae in het leven geroepen). De Perverse Prikkels. Als jouw organisatie daar ook last van heeft, dan bedanken we vriendelijk. Laat me het uitleggen: een vrijblijvende cursus unconscious-bias en het onderschrijven van diversiteitsbeleid kan organisaties helpen bij het identificeren van blinde vlekken binnen de sector en organisaties, maar draagt weinig bij aan concrete ontwikkeling buiten een papieren werkelijkheid mbt een veranderende maatschappij en dus sector. Buiten comfortzones treden vergt meer dan voorzichtig engagement en cosmetische ingrepen. Het kan zelfs schadelijk zijn; experimenteren in de tijd van makers uit gemarginaliseerde groepen resulteert vaak in een bedenkelijke vorm van windowdressing uit zelfbehoud. Met name wanneer instellingen dit niet doen met werkelijke commitment. Ellae werkt daarom alleen samen met partners die zich kwetsbaar durven op te stellen, open kaart spelen, ruimte maken voor een nieuw elan en talent buiten hun netwerk de sleutel van het pand geven of wel echt vertrouwen geven en in deze nieuwe zeitgeist reeds gecommitteerd zijn aan verbreding van de kunst canon en haar disciplines.

Voordat je het weet komen alle afdelingen langs voor input en word je gekroond tot diversiteits-orakel, terwijl je eigenlijk kunst kwam maken en niet betaald word voor al het andere. Ook krijg je daar geen credits voor, waardoor de instelling voor een dubbeltje op de eerste rang zit en gratis institutionele kennis en netwerk vergaart. Ellae’s cultureel kapitaal is waardevol. Binnen samenwerkingen stellen wij ons netwerk niet zomaar open, niet alleen uit professionele overwegingen, maar ook om te waken over onzorgvuldige benadering van ons netwerk. Ook zijn multi-vragen bij ons meerdere vragen, dus vragen wij om goede en heldere voorwaarden aan opdrachtgevers, met duidelijke vraagstelling en eerlijke vergoedingen. Als dat niet kan, dan nemen we geen opdracht aan of beperken we ons werk tot wat binnen budget wel mogelijk is. We kunnen het in fasen plannen, zodat alles niet in een keert hoeft te gebeuren. Zo blijven samenwerkingen productief en gezond!

Hartstikke mooi! Instellingen bedoelen het vaak goed. Maar wij ervaren in de praktijk dat veel instellingen talent met een niet westerse achtergrond benaderen vanwege enkel afkomst en niet vanwege inhoud of artistieke excellentie, en in doelgroepbenadering concessies doen door voor laagdrempelige participatie te gaan en andere (vaak eenmalige) cosmetische ingrepen. Tijd en budget zijn minimaal en dat gaat dan ten koste van kwaliteit in omgang met makers en van artistieke kwaliteit. Ellae waakt er voor dat instellingen stereotype benadering en onderschatting in stand houden als het om cultureel divers aanbod gaat, door eerder genoemde patronen en weeffouten in de kunst en cultuur keten. Daarom zijn we selectief in onze samenwerkingen. Tot slot, in het licht van bovenstaande, zijn vrouwen structureel ondervertegenwoordigd. We willen dat graag doortrekken naar intersectionaliteit.

Ellae denkt graag mee dmv professionele advisering en praktische ondersteuning. Als makers en bestuurders worden wij echter liever niet benaderd in aanloop naar cultuurplannen voor bestuursfuncties of vage vermelding in plannen. Wij leven namelijk niet in een papieren werkelijkheid. Instrumentele inzet is niet mogelijk en relaties zijn voor ons niet enkel strategisch. Op zulke verzoeken wordt niet gereageerd. Doe echt moeite en investeer. Dan zijn we een en al oor en gaan we jouw organisatie helpen om veel impact te maken en successen te boeken!