Over Ellae > Doneer

Wil je ons steunen? Dat kan!

Wil je een bijdrage leveren aan het verkleinen van de gender, cultuur en sociaaleconomische kloof in de kunst, cultuur en media sector? Steun ons dan met een donatie. Wij zijn dankbaar voor elke schenking. Wil je ons ook steunen, maar heb je niet zoveel te besteden? Bedenk dan dat alle kleine bedragen samen veel impact maken en dat ook jouw bijdrage voor veel impact zorgt.

Ellae is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dit maakt dat periodiek schenken aan ons voor u fiscaal voordelig is. Giften die aan onze stichting worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Dit is interessant voor onze donateurs, omdat een gift voor hen zo minder kost.

Je bepaalt zelf of je eenmalig, maandelijks, jaarlijks of meerjarig een donatie wilt doen. We zijn je dankbaar voor elke bijdrage! Via het online donatieformulier kun je eenmalig, maandelijks of jaarlijks een bedrag naar keuze selecteren. De betalingen worden via een SSL- beveiligd systeem verwerkt en je betaalt via bestaande online of mobiele betaal platforms. We hebben hieronder ook een optie toegevoegd om veilig via Crypto te doneren. Wil je Ellae steunen met een nalatenschap? Neem dan contact op via info@ellae.nl, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Lees voor meer informatie over alle donatiemogelijkheden de FAQ hieronder.

FAQ

Wat zijn de donatiemogelijkheden?

Ellae heeft een culturele ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze donateurs administratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan ons via info@ellae.nl Gegevens van donateurs worden niet verstrekt aan derden.

Je kunt handmatig een bedrag overmaken naar IBAN: NL76INGB0006505412 t.n.v Stichting Ellae Foundation, ovv ‘Donatie’

Gebruik dan IBAN: NL76INGB0006505412 en BIC INGBNL2A t.n.v Stichting Ellae Foundation, ovv ‘Donatie’

Doneren kan handmatig via overschrijving, via een SSL-beveiligde online donatie pagina via iDEAL, Bancontact, Sofort of SEPA Debit of Credit Card. Je kunt je bijdrage oormerken en je kunt ook je bijdrage anonimiseren, dan zijn je gegevens alleen bij ons bekend. Ook kun je je donatie opdragen ter ere of ter nagedachtenis van een dierbare.

Klik hier om in Crypto te doneren. Wil je een betaalbewijs voor giftenaftrek, voer dan wel je naam en e-mailadres in, dan sturen we je een betalingsbewijs zodra de donatie is geverifieerd op de blockchain. Mocht het betaalbewijs niet voldoende informatie hebben, mail ons dan op info@ellae.nl met aanvullende informatie, dan zorgen we voor een aangevuld betaalbewijs.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Bezoek Ellae's ANBI Rekenmodule bovenaan deze pagina om je persoonlijke belastingvoordeel uitrekenen.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Bezoek Ellae's ANBI Rekenmodule bovenaan deze pagina om je persoonlijke belastingvoordeel uitrekenen.

Via een schenking, legaat of nalatenschap aan Ellae kun je echt een verschil maken. Alles wat je schenkt of nalaat, komt volledig ten goede aan de missie van Ellae. Wij zijn extra dankbaar voor periodieke giften, omdat we daardoor in staat worden gesteld om vooruit te plannen. Je kunt een belastingvoordeel krijgen als je geld of spullen aan een goed doel geeft. Zo probeert de overheid te stimuleren dat je giften aan goede doelen schenkt. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het moet bijvoorbeeld gaan om een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Ook moet je ten minste 5 jaar lang telkens een gelijk bedrag overmaken aan hetzelfde goede doel. Dit noemen we een periodieke gift. Het is belangrijk de periodieke gift goed vast te leggen. Je hoeft dit niet in een notariële akte te doen (vroeger moest dat wel), je kunt deze formulieren van de belastingdienst gebruiken. Als je aan een culturele ANBI een periodieke gift doet, mag je deze voor de belastingaftrek met 25% verhogen.

In een testament kun je jouw persoonlijke wensen laten vastleggen en kun je zelf bepalen aan wie je de erfenis wilt nalaten. Door Ellae op te nemen in je testament, kun je jouw idealen laten voortleven. Alles wat je nalaat, komt ten goede aan de missie van Ellae en is geheel vrij van erfbelasting. Omdat wij een ANBI zijn, hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen en komt het hele bedrag ten goede aan onze stichting. Hoe je wilt nalaten aan Ellae is een geheel eigen keuze. In je testament kun je precies aangeven hoe je het hebben wilt. Je kunt kiezen voor een legaat, waarbij een je een vast bedrag of erfstuk aan Ellae Foundation nalaat. Daarnaast heb je de keuze om Ellae te benoemen tot (mede-)erfgenaam, waarmee je een bepaald percentage van je bezit aan Ellae toewijst. Je kunt daarbij zelf aangeven welk percentage van dit nalatenschap je toekent. Neem contact op via info@ellae.nl, dan kunnen we de mogelijkheden en ons donatiebeleid voor schenkingen bespreken. Ellae stuurt je sowieso een bewijs van betaling, met je naam en e-mailadres. Het is van cruciaal belang om je belastingadviseur te raadplegen voordat je een donatie doet. Wij zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden, maar we kunnen helaas geen fiscaal of juridisch advies geven.

Wil je sponsor zijn? Of wil je een strategische partner zijn van Ellae? Dat kan vanuit verschillende sectoren. Wij kunnen op verschillende manieren faciliteren, bewustmaken en inspireren. Dan pakken we samen de gender, sociaaleconomische en cultuurkloof aan en kunnen dan ook samen de impact meten en resultaten met de wereld communiceren. Stuur een email naar: info@ellae.nl, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Ellae onderschrijft de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie toe en zorgt er actief voor dat de principes van de codes worden nageleefd door de organisatie en haar partners. Ellae is voor een groot deel financieel afhankelijk van particuliere donateurs, zakelijke partners, stichtingen, vermogensfondsen en overheden. Dankzij donaties kunnen we de gender, cultuur en sociaaleconomische kloof in de kunst, cultuur en media sector aanpakken en verkleinen. Het werven van donaties stelt ons in staat om impact te behalen met onze projecten, daarom zijn wij blij met elke bijdrage. Voor Ellae staan helderheid, transparantie en duidelijkheid over de eigenaar van het geld centraal evenals wat Ellae doet met de verkregen donaties. Daarom informeren wij zo goed mogelijk over de wijze waarop wij gebruik maken van de middelen en de resultaten en het impact dat wij daarmee behalen. Echter zijn wij niet in staat om de toedracht van elke individuele donatie te controleren. Indien een donatie vragen oproept zullen we vragen om verheldering over de herkomst van de donatie aan de donateur en daar een ethisch beleid op toepassen, in samenspraak met ons bestuur en financiële en juridische experts. Indien we worden benaderd door organisaties en bedrijven waar we vraagtekens bij hebben, dan zullen we eerst kritische vragen stellen om intenties te begrijpen en coöptatie van onze missie te voorkomen en indien intenties enkel cosmetisch zijn, zal Ellae donaties niet accepteren.