Over Ellae > Manifest

Ellae =

= (eigen)wijs

Ellae kent de kracht van kunst. Kunst raakt mensen met verhalen en deelt voorheen onbekende, onzichtbare en ongehoorde perspectieven. Het heeft de kracht om mensen samen te brengen en samenwerking te globaliseren. Kunst is daarom een uniek communicatiemiddel en de meest waardevolle superkracht die we bezitten.

= praktisch

Ellae stelt concrete doelen voor een inclusieve kunstsector, waarin alle makers hun verhaal kunnen delen. We streven naar een gezond klimaat en eerlijke beloning voor makers. We streven ernaar om neutrale en veilige ruimtes te creëren voor vrouwen om hun artistieke vrijheid te verkennen en te gebruiken.

= empowering

Ellae geeft vrouwelijke kunstenaars en makers kracht door hen te begeleiden bij het nastreven van hun dromen en doelen. We geven kunstenaars een (online en offline) platform en bieden een internationaal netwerk van (mensen en instellingen). Ellae wil ook weten hoe we onze meisjes en vrouwen beter kunnen beschermen. Hoe we ruimte creëren voor vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking. Hoe we de huidige tijdsgeest kunnen vangen, bevragen en maatschappelijke kloven en in evenwicht kunnen brengen met onze acties.

= onderzoekend 

Ellae wil meer weten over de representatie van het vrouwen de kunst/cultuur en media sector. Daarom stellen we scherpe vragen en doen we het nodige onderzoek om antwoorden te vinden. We gebruiken onderzoek om bewustzijn te creëren, legitieme argumentatie op te bouwen en het discours te veranderen. We willen weten waar de representatie van vrouwen in de kunsten op dit moment staat, zodat we kunnen bepalen wat er moet gebeuren en waar we naartoe willen.

Met onze projecten en partnerships stimuleren we nieuwe inzichten in:

  • Huidige vertegenwoordiging van vrouwelijke kunstenaars
  • Uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd om een succesvolle praktijk op te bouwen.
  • Loopbaanontwikkeling naar een creatieve industrie die zich bewust is van het gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging
  • Wat mensen, instellingen en bedrijven kunnen doen om een positieve verandering teweeg te brengen voor balans en rechtvaardigheid.

= versterkend

Ellae biedt een ruimte waar vrouwenrechten worden beschermd en versterkt door de kracht van creatieve energie. We produceren artistieke producten en ervaringen en zorgen voor samenwerkingsverbanden en vrijplaatsen. Wij zijn een platform voor creatieve impact met de nadruk op verbetering van condities en randvoorwaarden, sociale cohesie en interactie.

= maakt bewust(er)

Ellae vergroot het bewustzijn van individuen en instellingen die het verschil willen maken, maar niet weten hoe. We bouwen duurzame netwerken, creëren kansen en overbruggen hiaten om te groeien en goede vibes te delen. We voeden de groei van onze beweging met positiviteit en kennis.