Foundation > Onderzoek

Onderzoek als fundament voor verandering.

Structureel onderzoek naar emancipatie, talentontwikkeling en meerstemmigheid in de kunst-en cultuursector is nodig voor het maken van beleid. Wij zien kennis en onderzoek als de basis bij de actieve aanpak van bewustwording, voordat er cultuuromslag kan plaatsvinden.

Onderzoeksdata over bijvoorbeeld de sociaal-maatschappelijke positie van makers worden gebruikt om kritische vragen te kunnen stellen én beantwoorden.

Meten is weten. Doe samen met Ellae onderzoek

Ellae wil graag nauwer samenwerken met wetenschappers, onderzoekers en journalisten om te onderzoeken, om resultaten en bevindingen te fact checken en om deze een groter draagvlak te geven door uitkomsten te delen met onafhankelijke media en het publiek. Zo kunnen we belangrijke maatschappelijke kwesties voor het voetlicht brengen en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting beschermen.

Waarom? Dat is toch een andere tak van sport, hoor ik je denken. Nou, er is weinig tot geen (betrouwbare data!) Daarom wil Ellae feiten verzamelen over de positie van vrouwelijke kunstenaars en makers en de 2 andere kloven (sociaal economisch en cultureel), waar we ons hard voor maken. We benaderen dit onderwerp vanuit verschillende disciplines en intersectioneel, zodat we het meerstemmig kunnen benaderen en blinde vlekken kunnen opmerken en aanstippen. Het doel is om zin van onzin te scheiden, zodat Ellae’s community samen sterker staat en onze argumenten altijd onderbouwd zijn.

meer info

Samen het Mozaïeken Plafond doorbreken?

Ellae werkt graag samen met onderzoekers en mediamakers, om zin van onzin te scheiden als het gaat om de gender, sociaal economische en culturele kloof in kunst, cultuur en media sector. Wij benaderen deze onderwerpen intersectioneel, om een accuraat beeld te krijgen van waar we staan en hoe het beter kan. Alleen zo kunnen we beleidsmakers overtuigen om beleid voorbij een papieren werkelijkheid in te richten.

Samen op de vierde feministische golf surfen?

Om opgedane kennis te delen en verdiepen met stakeholders wil Ellae thema-avonden, panel-discussies en symposia organiseren, met scherpe en wijze denkers en met de sector. Doel is om het gesprek over een toegankelijke kunst, cultuur en mediasector te verscherpen (voorbij intentie). Ook trekken wij graag samen op met maatschappelijke en feministische organisaties die ons reeds zijn voorgegaan.

uitgelicht
article

Brief aan de Toekomst: een toegankelijk cultuurbeleid voor iedereen

Brief aan de Toekomst

Rajae werd in 2021 door OCW uitgenodigd om een een brief aan de toekomst te schrijven en voor te dragen aan minister van Engelshoven, gedeputeerden, wethouders, fonds directeuren, directeur generaal cultuur/media en directeur en plaatsvervangend directeur erfgoed en media. Lees...

lees artikel